Wij zetten onze leerlingen in de spotlights tijdens het Franck & Vrij theater

In ons kindcentrum staan de kinderen letterlijk in de schijnwerpers. Wat jaren geleden begon als de wens van een ouder, is inmiddels uitgegroeid tot een waardevolle toevoeging aan het onderwijsprogramma: het Franck & Vrij theater.

In het verleden organiseerden we elk kwartaal een viering met optredens. Dit deden we op verzoek van een ouder. Toen we in 2008 verhuisden naar een nieuw gebouw met een podium in de hal, was het tijd om het groter aan te pakken. De kwartaalvieringen maakten plaats voor het Franck & Vrij theater. Het hoogtepunt? Het zelfgeschreven Franck & Vrij lied, dat aan het begin van bijna elke voorstelling gezongen wordt door de kinderen. Met de juf op piano en een paar leerlingen op gitaar en keyboard wordt het lied muzikaal ondersteund.

Met allerlei instrumenten en decorproducties van kinderen en leerkrachten, pakken we groots uit tijdens speciale gelegenheden. Zoals de Kinderboekenweek, Kerst of het afscheid van groep 8. Ouders, grootouders en belangstellenden zijn dan van harte welkom om de leerlingen te bewonderen.

 

Gelijkheid, inclusie en een superleuke omgeving
Bij het Franck & Vrij theater is iedereen gelijk en alle kinderen doen mee; van de peuters t/m groep 8. Er zijn geen hoofd- of bijrollen en iedereen, ongeacht leeftijd of taalachtergrond, is betrokken bij het theater. De theaters worden op maat gemaakt door de leerkrachten, waarbij rekening wordt gehouden met de talenten van ieder kind. Dat kan een stuk tekst zijn dat uit het hoofd wordt voorgedragen, samen of solo een lied zingen of een spetterend dansoptreden geven. Ook kinderen die in het begin nog niet zo goed Nederlands spreken kunnen zo deelnemen aan het theater. Op deze manier draagt het kindcentrum bij aan een positief pedagogisch klimaat, saamhorigheid en een inclusieve omgeving. De kinderen leren samenwerken, kritisch meedenken en praten voor publiek wordt op deze manier heel gewoon. Zo wordt leren en ontwikkelen écht leuk!

Nieuwsgierig geworden? Het eerstvolgende theater is op woensdag 20 december om 18.30 uur. Iedereen is van harte welkom dan om een kijkje te komen nemen.