Bewegend leren

Uit onderzoek blijkt dat kinderen gezonder zijn en beter leren door veel buiten te zijn. Aan alle leerlingen van groep 1 t/m 8 worden door de leerkrachten gedurende de schooldag regelmatig activiteiten aangeboden waarbij de leerlingen buiten zijn en bewegen. Bij bewegend leren is uw kind fysiek actief en wordt zo uitgedaagd om de lesstof op een andere manier te ervaren. Denk hierbij aan buiten kastanjes verzamelen en er daarna de tafels mee oefenen of door de hele en halve uren van de klok te oefenen met behulp van een hoepel en takken. Door beweging en leren te combineren, houden kinderen hun aandacht beter vast, de concentratie verbetert en ze onthouden gemakkelijker. Dit heeft een positief effect op de leerresultaten.

Daarnaast worden er tijdens de gymlessen, passend bij het niveau van de leerlingen, leuke beweegactiviteiten aangeboden door een gediplomeerd leerkracht bewegingsonderwijs. Spelenderwijs worden de kinderen gestimuleerd in hun motorische ontwikkeling én leren al op jonge leeftijd hoeveel plezier sporten en bewegen geeft.

Tijdens de gymlessen gaan de leerlingen zo vaak mogelijk naar buiten. De omgeving rond het kindcentrum wordt hierbij optimaal benut en biedt de kinderen steeds nieuwe uitdagingen.

Leerkracht bewegingsonderwijs Sjoerd zegt hierover: “Samen bewegen is belangrijk voor kinderen. De kinderen blijven fit en hebben interactie met anderen kinderen. Dit helpt hen bij de ontwikkeling van allerlei sociale vaardigheden, zoals samenwerken en rekening houden met anderen.”

De aandacht voor sport, spel en beweging is niet alleen goed voor de motorische ontwikkeling van de kinderen, ook 21e eeuwse vaardigheden zoals samenwerken, leiderschap, organisatievermogen en verantwoordelijkheidsgevoel worden hierdoor geoefend. De kinderen worden in de veilige omgeving van het kindcentrum weerbaarder, wat goed is voor hun zelfvertrouwen.