21e-eeuwse vaardigheden

Door de opkomst van de informatie- en communicatietechnologie verandert de huidige kennissamenleving razendsnel. Uw kind gaat later misschien een beroep uitoefenen dat u nu nog niet kent of dat nu zelfs nog niet bestaat. Zij hebben hiervoor vaardigheden nodig, die hen voorbereidt op de kennismaatschappij. Binnen Omnis besteden we veel aandacht aan mediawijsheid en vaardigheden als kritisch en creatief denken, problemen oplossen, communiceren, samenwerken, zelfregulering, sociale & culturele vaardigheden en nog veel meer