Ons onderwijs

Waarom kiezen voor de Franck van Borssele

  • De nauwe samenwerking tussen onderwijs en opvang zorgt voor een vertrouwde omgeving waar uw kind van jongs af aan welkom is om te groeien en te leren
  • In kleine groepen krijgt uw kind veel persoonlijke aandacht
  • Uw kind bespreekt samen met de leerkracht de leerdoelen, dankzij deze betrokkenheid wordt uw kind eigenaar gemaakt van haar of zijn leerproces
  • Er is veel aandacht voor 21e-eeuwse vaardigheden zoals samenwerken, creatief denken, problemen oplossen en digitale kennis opdoen
  • Uw kind gaat op de uitdagende buitenpleinen op ontdekking en ontwikkelt spelenderwijs sociale vaardigheden dankzij de omgang met leeftijdsgenootjes
  • Ons concept zorgt voor enthousiaste, nieuwsgierige kinderen met zelfvertrouwen die sociaal in het leven staan