Openingstijden

Opvangtijden
De Dagopvang is het hele jaar door van maandag t/m vrijdag geopend, u kunt opvang afnemen tussen 7.30-18.30 uur.
De BSO is tijdens de schoolweken van maandag t/m vrijdag geopend:
– voorschoolse opvang vanaf 7.00 uur
– naschoolse opvang  tot 18.30 uur

Schooltijden
Een omgeving waarin je je draai hebt gevonden, heeft duidelijk z’n uitwerking op je leerresultaat. Voel je je thuis en heb je het naar je zin, dan leer je met plezier en krijg je de stof sneller onder de knie. Wat daarbij het beste werkt is een structuur van rust en regelmaat. Op onze school geldt een vijf gelijke dagen model, waarbij elke lesdag van 8.30 uur tot 14.00 uur duurt.

Pauze
’s Ochtends is er pauze van 10.15 uur tot 10.30 uur.

Van 12.00 tot 12.15 uur eten alle kinderen en leerkrachten samen, buiten bij mooi weer en anders in de hal. Ook de kinderen van de opvang/peutergroep sluiten hierbij aan. Voorafgaand aan de lunch rennen we elke dag met de kinderen de ‘Daily Mile‘ in het bos achter het kindcentrum.

Uw kind neemt eten en drinken mee voor in de ochtendpauze en voor tussen de middag. Bijvoorbeeld fruit, brood, een cracker en melk of sap (geen frisdrank). We zien het als school samen met u als ouder als onze gezamenlijke verantwoordelijkheid om kinderen gezond te houden. Daarom verzoeken wij u om alles met mate en bij voorkeur geen snoep mee te geven. Kauwgom is niet toegestaan.

Tijdens de lessen mogen de kinderen water drinken uit een zelf meegebrachte fles of bidon.
We zijn ingeloot voor het EU-Schoolfruitprogramma. Dit betekent dat uw kind 20 weken lang 3x per week fruit of groente krijgt aangeboden in de ochtendpauze.