Onze visie

In ons kleinschalige kindcentrum, gevestigd in brede school ‘Assenburgh’,  voelt ieder kind van nul tot twaalf jaar zich gezien en gehoord, net als de ouders.

De basisschool werkt nauw samen met de dagopvang en de buitenschoolse opvang; samen vormen wij OKC Franck van Borssele. Ons enthousiaste en betrokken team van pedagogisch medewerkers en leerkrachten bereidt uw kind van jongs af aan voor op de wereld van morgen, waarbij uw kind veel persoonlijke aandacht krijgt.

Bij de Dagopvang leggen we de basis voor een vertrouwde plek waar uw kind alle ruimte krijgt om te groeien. Omdat de peuters regelmatig samenwerken met de kleuters, zorgen we voor een makkelijke overgang naar de basisschool zodra uw kind 4 jaar wordt. Op de BSO krijgt uw kind de mogelijkheid om binnen de vertrouwde omgeving van het kindcentrum zijn of haar talenten te ontdekken en te ontwikkelen.

Uw kind krijgt tijdens het onderwijs in kleine groepen alle aandacht en wordt persoonlijk betrokken bij alle lesactiviteiten. Onze leerkrachten zijn gemotiveerd om uw kind maximaal te laten groeien en ontwikkelen, waarbij veel ruimte is voor persoonlijke aandacht. Kinderen bespreken samen met de leerkracht en de ouders hun leerdoelen, waarbij naast kennis ook de ontwikkeling van sociale vaardigheden heel belangrijk is. We gebruiken vernieuwende (onderwijs)methodes en middelen, met veel aandacht voor samenwerken, creatief denken, problemen oplossen, presenteren en het vergroten van digitale kennis. Deze vaardigheden zijn onmisbaar voor de toekomst van onze kinderen.

Het kindcentrum heeft 4 leslokalen en een ruime centrale hal waar we regelmatig groepsdoorbrekende activiteiten doen. De kleuters hebben een eigen hal en speellokaal en eigen afgeschermd schoolplein. De midden- en bovenbouw hebben ook hun eigen speelplein. Zo is er voor ieder kind een fijne speelplek. Op het schoolplein is ook een Voedselbosje van 30 m2  aangeplant bestaande uit (deels) eetbare planten, struiken en bomen. De leerlingen zorgen samen met de Voedselboswachter samen voor het bosje en bij een geslaagde oogst gaan ze hier tijdens de lessen mee aan de slag.

Omnis Kindcentrum ‘Franck van Borssele’ is een prettige en aantrekkelijke omgeving waar uw kind alle ruimte krijgt om te leren en te groeien.

Lees meer over onze school op scholenopdekaart.nl