Imke – mama van Jules

“Onze dochter Jules is een jaar geleden gestart in groep 1 van de Franck van Borssele. Hiervoor ging ze al naar de kindervang van Kibeo. Deze zit ook in kindcentrum Franck van Borssele. Voor ons was vanaf het begin al duidelijk dat onze dochter naar de opvang en de basisschool op het dorp zou gaan. We hadden een wederzijdse klik met de leerkrachten. Door voor de Franck van Borssele te kiezen, dragen we er aan bij dat dergelijke voorzieningen in het dorp behouden blijven. In die lokale binding zit wat ons betreft een enorme kracht. Van school naar gemeenschap.

Zodra Jules 4 jaar werd, stroomde ze vanuit de kinderopvang door naar de basisschool binnen het kindcentrum. Dankzij de samenwerking tussen de opvang en het onderwijs verliep de start van onze dochter in groep 1 heel ontspannen en vlot. Jules was na haar peutertijd echt klaar voor de overstap en keek er erg naar uit om op school te beginnen. Ze kende de kinderen en de leerkrachten, maar ook de schoolomgeving was haar al vertrouwd. Het was mooi om dit proces van ‘naar school gaan’ zo waar te nemen als ouder.

Voor Jules is de Franck van Borssele een hele gezellige en fijne plek, waar veel samen gedaan wordt met alle kinderen. De verjaardagen worden gezamenlijk gevierd en dagelijks eten, spelen, werken en ondernemen ze samen. De grote kinderen helpen de kleintjes van Kibeo. Zelf vindt Jules het nu als ’schoolkind’ leuk om samen te spelen met de peuters en hen te helpen wanneer nodig. Ze is immers nu ‘groot’. Het samenleven ontstaat zo heel natuurlijk. Dat komt door de kleinschaligheid en de betrokkenheid binnen het kindcentrum; hier wordt echt samengeleefd en gewerkt. Er is ruimte voor iedereen en iedereen kan en mag zichzelf zijn.

Binnen de Franck van Borssele wordt veel aandacht besteed aan bewegend leren en ook worden er veel lessen buiten gegeven. Dit draagt bij aan een goede gezondheid en het is goed voor de ontwikkeling van kinderen. Voor ons sluit dit aan bij de opvoeding thuis, we vinden dit belangrijk. Maar we merken vooral dat onze dochter hiervan geniet. Van de dagelijkse wandeling ‘The Daily Mile’, de gezamenlijke buitenlunches, het werken in het Voedselbosje en lesopdrachten tot de excursies op het dorp. Wij zien deze verbindende buitenactiviteiten echt als een pluspunt van het kindcentrum. Jules vindt ook de expressieve lessen zoals zingen, theater en handenarbeid erg leuk. Wat ons betreft zouden deze kunst- en cultuurlessen nog verder ontwikkeld kunnen worden. Bijvoorbeeld het hele jaar door muziek in de klas of het aanbieden van kunstzinnige workshops na schooltijd

We hopen dat meer ouders kiezen voor de Franck van Borssele zodat de groepen groter worden. Wij wensen namelijk alle kinderen zo’n fijne plek toe!”